• آشنایی با ۴۰۰ قطعه الکترونیکی (تشریح،کاربرد،علائم)

    8,000 تومان
  • آموزش تضمینی الکترونیک

    17,000 تومان